Management Development
De ontwikkeling van managers is een combinatie van het vergaren van kennis en ervaring. Kennis vormt de voorwaarde maar de ervaring bepaalt het succes van de manager.

Het verkrijgen van ervaring kost veel tijd en verloopt vaak moeizaam, met vallen en opstaan. Dit is niet alleen zwaar voor de manager, maar zeker ook voor de omgeving. Door de manager gericht te coachen wordt dit leerproces versneld en worden valkuilen  vermeden.

Verloop van het coachingstraject
Binnen het proces helpt de coach bij het verkrijgen van zelfbewustzijn, zelfinzicht en inzicht in de bedrijfsprocessen. Door te leren zich te focussen op de sterke punten en dit te combineren met het verkregen inzicht zal de manager zich persoonlijk en professioneel snel ontwikkelen. Aan de hand van concrete bedrijfsvraagstukken wordt binnen het proces de nodige ervaring opgedaan.

De coach
Het spreekt voor zich dat de coach een brede ervaring heeft en deze op stimulerende en soms confronterende wijze zal inzetten. Het inzetten van een externe coach heeft als voordeel dat zwakke punten makkelijker benoemd kunnen worden en dat het leerproces in een veilige omgeving plaatsvindt. Hierdoor kunnen eventuele 'fouten' geen andere consequenties hebben dan het toenemen van inzicht.

Management Development

Business Coaching

Ontwikkeling van mens en organisatie.