Competentie management

Een van de moderne HR methodieken om medewerkers zelfstandig, betrokken en resultaatgericht te krijgen, is competentie management. Vanuit de strategie van de organisatie worden heldere doelstelling en verwachten voor iedere functie bepaald. Per functie wordt bekeken op welke wijze deze optimaal uitgevoerd moet worden en welke competenties je daarvoor moet hebben. Een medewerker wordt vervolgens hierop beoordeeld en bijgestuurd.

Vanuit een rijke ervaring met het analyseren van bedrijven, functies en mensen is Act6 een partner die u kan helpen deze methodiek praktijk- en resultaatgericht in uw organisatie (verder) in te voeren. 

Consultancy

                           Competentie Management