Business Coaching richt zich op het ontwikkelen van de manager (competenties) binnen zijn werkgebied aan de hand van concrete vraagstukken. De coaching hoeft niet alleen gericht te zijn op de persoonlijke ontwikkeling, maar ook inhoudelijk bij het realiseren van strategische, operationele of organisatorische doelstellingen.

Coaching ondersteunt en activeert de bewustwording. Het helpt in te zien waar zelfsturing in gebreke blijft. Het helpt in te zien waar je persoonlijk functioneren verstrengeld is met de activiteiten die je doet.

Het succes van de coaching wordt afgemeten aan het behaalde resultaat van de medewerker binnen de organisatie.

Business Coaching kan o.a. ingezet worden bij:

    het ontwikkelen van managers
    het realiseren van projecten
    strategievorming
    de ontwikkeling van managementvaardigheden


In het traject wordt de medewerker sterk uitgedaagd verder te kijken en zijn/haar grenzen te verleggen binnen een veilige, maar bedrijfsmatig gerichte omgeving. De coach heeft dan ook een brede ervaring in verschillende branches en vakgebieden en kan zo het nodige tegenwicht en uitdaging bieden.

Om bij de start van het traject geen tijd te verliezen kan een persoonlijkheidsonderzoek deel uitmaken van de procedure. Op deze wijze worden sterke en zwakke punten snel duidelijk en krijgen coach en deelnemer inzicht in de potentie van de deelnemer.
Sta je voor de volgende stap in je ontwikkeling als manager? 
Starters

Alleen enthousiasme is niet genoeg. Als starter moet je een breed scala van vakgebieden beheersen. Positionering, marktpenetratie, verkoop, acquisitie ...
 
 
Management Development
Executive coaching
Vaak is het eenzaam aan de top. U heeft behoefte om te sparren, maar binnen het bedrijf is dat niet mogelijk.


Business Coaching