Strategie vorming en implementatie

Uiteindelijk wil iedere directie dat de medewerkers de bedachte (of gedachte) strategie in de dagelijkse praktijk ten uitvoer brengen. Maar tussen denken over een strategie en de daadwerkelijke uitvoering zit een wereld van organisatie tussen.

De eerste stap is het komen tot een daadwerkelijke benoemde strategie die gedragen wordt door het management. Act6 heeft verschillende instrumenten om directie en management te helpen om dit te formuleren. Veelal zit er voldoende kennis en inzicht in de organisatie, in sommige gevallen is nader onderzoek nodig.

Is de strategie eenmaal vastgesteld dan is het zaak dit vertalen naar jaarplannen en operationele plannen op organisatie, HR en management gebied. Ieder onderdeel heeft zijn eigen merites en behoeft zijn eigen aanpak.

Het uiteindelijk resultaat moet zijn dat een ieder bewust is welke inspanningen in lijn zijn het gewenst resultaat zodat individuele initiatieven ook leiden naar toegevoegd resultaat inplaats van misplaatste inspanning.


   
strategie sessies
overbrengen en adopteren strategie door management
realiseren van voorwaarden om strategie ten uitvoer te brengen:
het maken van jaarplannen op afdeling- en individueel niveau
ontwikkelen van HR instrumenten (functieprofielen, competenties, beloningstructuur, beoordelingsmethodiek etc)
bepalen van training, coaching en opleidingsbehoeften
ontwikkelen van management(stijl)
Consultancy

               
           Strategie