Uiteindelijk wordt het resultaat van uw organisatie, bepaald door de kwaliteit van uw medewerkers.
Selectie en ontwikkeling

         
             Training
Training

Waar coaching veelal gericht is op het ontwikkelen en activeren van verborgen competenties, is training gericht op het leren van vaardigheden. Het hebben van aanleg is veelal niet voldoende. Het beschikken over de juiste kennis en ervaring zorgt ervoor dat competenties zich kunnen versterken.

Wij geloven dat voor een effectieve training de trainer zelf ervaring moet hebben met de inhoud die hij over wil brengen. Alleen de vorm en de juiste woorden zijn niet voldoende om de kennis ook geloofwaardig bij de deelnemers aan te leren. Het kunnen plaatsen van de inhoud in de reŽle werkomgeving zorgt ervoor, dat deelnemers de inhoud ook daadwerkelijk in zich opnemen.

Act6 past trainingen altijd aan de omgeving van de deelnemers aan, zodat voorbeelden herkenbaar en oplossingen direct toepasbaar zijn. Op maat gemaakte trainingen zijn altijd mogelijk en waar nodig wordt samengewerkt met andere trainers.

Trainingen

Resultaatgericht managen     
Managementfunctie, verdeling van rollen, managementstijlen, vaststellen van doelen, resultaatgericht communiceren, SMART werken.

Motivatie en beoordeling           
o.a. rol van de manager, motivatoren op het werk, resultaatgericht managen, competentiemanagement, SMART werken.

Effectieve Sales                  
Ondernemerschap, luisteren, het verkoopgesprek, gestructureerd werken

Resultaatgericht communiceren
Gespreksvoering, actief luisteren, soorten gesprekken